октомври 2021

Спортно училище „Георги Стойков Раковски” – град Добрич приключва участието си в международен проект по програма Еразъм +, № 2018-1-PT01-KA229-047425_2 – „SMART SCHOOLS FOR SMART AGE”.

По този проект училището си партнира с училища от Португалия, Полша, Литва и Турция.
Основната цел на проекта беше да се внедри използването на диигиталните инструменти в училище за едно по-ефективно образование на младите. Като резултат от проекта всеки партньор създаде електронни уроци по литература, математика и религия.
Като част от дейностите по проекта екипи...

Read more