ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Основен ремонт на физкултурен салон към СУ „Георги Стойков Раковски“

ДОКУМЕНТАЦИЯ КЪМ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Основен ремонт на физкултурен салон към СУ „Георги Стойков Раковски“ град Добрич. Документацията може да бъде свалена от тук:   Metodika_za_ocenka-SU.docx Obrazci_SMR_SU.doc ДОКУМЕНТАЦИЯ.doc КСC-SPORT-HOLE.xls Проекто Договор.doc   РАЗЯСНЕНИЯ НА ЗАДАДЕНИ ВЪПРОСИ.docx Публикувано: 27.06.2016 година Съобщение Уведомяваме фирмите подали оферти за обществена поръчка „ Основен ремонт на физкултурен салон при СУ „Г.С.Раковски““, че...
Read more