Протокол от дейността на комисия за оценка и класиране на получените оферти за ОП с предмет “Изграждане на Wi-Fi мрежи за нуждите на училищното образование”

No Comments Yet.

Leave a comment