Recent Posts by Спортно училище "Г. С. Раковски"

Стартира изпълнението на проект „Равен шанс за достъп до качествено образование и превенция на вторична сегрегация“ на Община град Добрич

Община град Добрич получи финансиране по НП „Подпомагане на общините за образователна десегрегация“.
В партньорство с ДГ №12 „Щурче“, ДГ №17 „Първи юни“, ОУ „Христо Смирненски“, Спортно училище „Г. Ст. Раковски“, в периода 15.09.2023 г .- 30.06.2024 г. ще бъдат реализирани множество дейности с деца, ученици и родители.
Назначените четирима образователни медиатори по проекта ще...

Read more

Община град Добрич предостави 177 образователни комплекта по проект „Равен шанс за достъп до качествено образование и превенция на вторична сегрегация“

Община град Добрич предостави образователни комплекти на деца и ученици, включени в реализацията на проект „Равен шанс за достъп до качествено образование и превенция на вторична сегрегация“, финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства по НП „Подпомагане на общините за
образователна десегрегация“.

Комплектите, съобразени с...

Read more

Recent Comments by Спортно училище "Г. С. Раковски"

No comments by Спортно училище "Г. С. Раковски" yet.