Стартира изпълнението на проект „Равен шанс за достъп до качествено образование и превенция на вторична сегрегация“ на Община град Добрич

Община град Добрич получи финансиране по НП „Подпомагане на общините за образователна десегрегация“.
В партньорство с ДГ №12 „Щурче“, ДГ №17 „Първи юни“, ОУ „Христо Смирненски“, Спортно училище „Г. Ст. Раковски“, в периода 15.09.2023 г .- 30.06.2024 г. ще бъдат реализирани множество дейности с деца, ученици и родители.
Назначените четирима образователни медиатори по проекта ще участват в изпълнение на общинската политика за образователна десегрегация и превенция на допускане на вторична сегрегация. Несегрегираната среда ще допринесе за качествено образование, по – добро овладяване на българския език, излизане от традиционната за общността среда.
На 18.09 на работна среща, инициирана от д-р Емилия Баева – зам. – кмет „Хуманитарни дейности“ и общинския екип за управление на проекта с директорите на партньорските образователните институции, бе изготвен График за провеждане на родителски срещи. Обсъдени бяха предстоящите за реализация дейности и сроковете им за изпълнение.
В рамките на проекта, през октомври, 177 деца, обхванати в задължителното предучилищно образование и ученици до VII клас ще получат безплатни ученически пособия.

No Comments Yet.

Leave a comment