История

Спортно Училище „Георги Стoйков Раковски“ гр. Добрич

Със заповед на министъра на МОН от 07.02.1984г. в гр.Добрич се открива спортно училище считано от 01.09.1984г.

През първата учебна година 1984/85 г. са приети ученици в спортовете:
-спортна гимнастика - момичета и момчета;
-плуване - момичета и момчета;
-лека атлетика - момичета и момчета;
-футбол - момчета
-хандбал - момичета
-борба -м омчета
-вдигане тежести - момчета
-колоездене - момчета
ЕСПУ-спортен профил гр.Добрич с паралелки 5-ти до 12-ти клас съществува като спортно училище до 1993г. когато е преобразувано в СОУ „Георги Стoйков Раковски“.

През 1997г. с решение на Сесия на Общинския Съвет и заповед на министъра на МОН училището е преобразувано в общинско СОУ – спортен профил.С прием след 5-ти клас 1 паралелка- 26 ученика и след 6-ти клас 1 паралелка-26 ученика по спортовете:
-лека атлетика
-хандбал
-вдигане на тежести
-борба
-бокс
-футбол
-художествена гимнастика
-колоездене
След промяна на Закона на народната просвета /отпадане на СОУ – спортен профил/ със заповед на министъра на МОН № РД - 14 – 158 от 25 юли 2000г. СОУ – спортен профил „Георги С. Раковски“ гр.Добрич се преобразува в Спортно Училище  „Георги С. Раковски“ гр.Добрич.
През настоящата 2012г. училището навършва 28 години.
ДИРЕКТОРИ:
-Георги Димитров - Директор на училището от 1984 до 1989 г. и от 1994 до 2004 г.
Завършил НСА.Борбеният му характер, волята да не се предава никога, умението да залага на печеливши карти, допринесоха най-много за запазване на училището в смутните години, когато държавата абдикира от образованието и спорта.
-Стефан Минчев - Директор на СУ  за периода 1989 до 1992 година.
Завършил НСА. С много добри чувства колегите си спомнят за умението му да управлява с „кадифена ръкавица“ и усмивка.
-Светломир Монев - Първо обичан колега и приятел, после желан помощник-директор, директор, господин Монев, остави в сърцата ни спомен за топлината, човечността и усмивката, която не го напусна през краткия му живот.
-Маргарита Иванова - Преподавател в училището от самото му начало, помощник директор по учебната дейност, госпожа Иванова доказа понастоящем, че един филолог също може да бъде успешен директор на Спортно Училище, стига да познава добре спецификата на работата и да милее с цялото си сърце за родното школо.