Община град Добрич предостави 177 образователни комплекта по проект „Равен шанс за достъп до качествено образование и превенция на вторична сегрегация“

Община град Добрич предостави образователни комплекти на деца и ученици, включени в реализацията на проект „Равен шанс за достъп до качествено образование и превенция на вторична сегрегация“, финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства по НП „Подпомагане на общините за
образователна десегрегация“.

Комплектите, съобразени с възрастовите особености и нужди на децата в задължително предучилищно образование, учениците в начален етап и прогимназиален етап, съдържат необходими пособия и материали за пълноценно участие в учебния процес.

Проектът, с продължителност 15.09.2023 г. - 30.06.2024 г. се реализира в партньорство с ДГ №12 „Щурче“, ДГ №17 „Първи юни“, ОУ „Христо Смирненски“, Спортно училище „Г. Ст.
Раковски“. Фокусиран е върху гарантирането на равни възможности за качествено образование, подпомагане с осигуряване на необходимите ресурси и премахване на факторите, които водят до вторична сегрегация.

No Comments Yet.

Leave a comment