април 2022

Спортното училище ще отбележи патронния си празник с лъвски скок и демонстративна игра на хандбал

Утре, 14 април, Спортното училище ще празнува своя патронен празник по случай раждането на Георги Стойков Раковски.

На този ден ще се проведе и традиционният лъвски скок, който тази година бе отложен заради пандемията. Също така ще се проведе демонстративна игра по хандбал.

Преди церемонията училището ще...

Read more

Спортно училище „Георги Стойков Раковски” е участник в проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Спортно училище „Георги Стойков Раковски” е участник в проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН).