2023

Стартира изпълнението на проект „Равен шанс за достъп до качествено образование и превенция на вторична сегрегация“ на Община град Добрич

Община град Добрич получи финансиране по НП „Подпомагане на общините за образователна десегрегация“.
В партньорство с ДГ №12 „Щурче“, ДГ №17 „Първи юни“, ОУ „Христо Смирненски“, Спортно училище „Г. Ст. Раковски“, в периода 15.09.2023 г .- 30.06.2024 г. ще бъдат реализирани множество дейности с деца, ученици и родители.
Назначените четирима образователни медиатори по проекта ще...

Read more

Община град Добрич предостави 177 образователни комплекта по проект „Равен шанс за достъп до качествено образование и превенция на вторична сегрегация“

Община град Добрич предостави образователни комплекти на деца и ученици, включени в реализацията на проект „Равен шанс за достъп до качествено образование и превенция на вторична сегрегация“, финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства по НП „Подпомагане на общините за
образователна десегрегация“.

Комплектите, съобразени с...

Read more