БЮДЖЕТ-ОТЧЕТ

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета

Read more

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА ПО ДЕЙНОСТ 324 – СПОРТНИ УЧИЛИЩА – ДЕЛЕГИРАНА ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТ

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета по пълна единна бюджетна класификация към 30.06.2017: ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета по пълна единна бюджетна класификация към 30.09.2017: ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК...
Read more

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА ПО ДЕЙНОСТ 338 – РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ – ДЕЛЕГИРАНА ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТ

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета по пълна единна бюджетна класификация към 30.06.2017 година: ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета по пълна единна бюджетна класификация към 30.09.2017 година: ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК...
Read more