Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета по пълна единна бюджетна класификация към 30.06.2018 година.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета по пълна единна бюджетна класификация към 30.09.2018 година.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета по пълна единна бюджетна класификация към 30.12.2018 година.

 

 

 

No Comments Yet.

Leave a comment