График за провеждане на изпити за оформяне на годишни оценки с ученициа в самостоятелна форма на обучение – редовна изпитна сесия през м. Февруари за учебната 2018/2019 година

График за провеждане на изпити за оформяне на годишни оценки с ученициа в самостоятелна форма на обучение - редовна изпитна сесия през м. Февруари за учебната 2018/2019 година

ГРАФИК - 1

ГРАФИК - 2

ГРАФИК - 3

No Comments Yet.

Leave a comment