Млади спортисти посетиха град Малие в Италия по проект

През изминалата седмица ученици от Спортното училище „Г. Ст. Раковски” в Добрич участваха в международна среща по проект "Нашата околна среда: Разпространение и споделяне на нашето културно наследство чрез ИКТ" по програма Еразъм+ в град Малие, Италия.


Проектът е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.
През едноседмичния престой младите спортни надежди на Добрич се запознаха с бита и културата на южна Италия. Те участваха в иновативни спортни и учебни занимания, съвместно с връстниците си от другите партньори по проекта - Италия, Испания и Полша. Всички български участници се представиха много добре и по нищо не отстъпваха на учениците от другите държави.

Училищното ръководство се надява и занапред да продължи политиката на училището за участие в международни проекти - както спортни, така и културни и иновативни.


Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

No Comments Yet.

Leave a comment