Моменти от практическо обучение по защита от бедствия, аварии, катастрофи и терористични актове

  • 1467
  • 1468
  • 1469
  • 1470

Обучението е  проведено на 16 януари 2015 година

Comments are closed.