ОЩЕ ЕДИН УСПЕШНО ПРИКЛЮЧЕН ПРОЕКТ ПО ЕРАЗЪМ+

ПРИКЛЮЧИ УЧАСТИЕТО НА Спортно Училище „Георги Стoйков Раковски“ гр. Добрич В ПРОЕКТ:
THE NETWORK FOR SPORTS AND SOCIAL INCLUSION THROUGH SPORTS / NETSIS
Мрежа за спорт и социално включване чрез спорт е малък кооперативен проект /small collaborative project/ съфинансиран от програмата ЕРАЗЪМ +
ПЕРИОД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
12 месеца
Основна цел на проекта, която постигнахме беше да изгради мрежа за сътрудничество за повече
спорт и промоция на спорта като метод за социално включване.
ПЕРИОД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: ЯНУАРИ 2020 – ДЕКЕМВРИ 2020
РЕФЕРЕНТЕН НОМЕР НА ПРОЕКТА : 612846-EPP-1-2019-1-MK-SPO-SSCP
АКТИВНО УЧАСТИЕ в организацията и провеждане на конференции и партньорски срещи по проекта имаха учители и ученици от спортното училище. Основният резултат за нас като партньор е, че изградихме отлична комуникация с над 65 спортни клуба от четири различни страни, опознахме по-добре експертите от осемте партньорски организации и имаме нови планове за иновации в спорта.


ПРИЛАГАМЕ И ПОЗДРАВИТЕЛНО ЗАКЛЮЧИТЕЛНО ПИСМО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СПОРТЕН КЛУБ ИНЕКС – МАКЕДОНИЯ / ВОДЕЩА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПРОЕКТА/.

CONCLUSIVE LETTER TO ALL PROJECT PARTNERS from the HEAD APPLICANT: BADMINGTON club INEKS SKOPJE
DEAR FRIENDS AND PARTNERS,
OUR JOINT PROJECT NETWORK FOR SPORTS AND SOCIAL INCLUSION THROUGH SPORTS / NETSIS – REF NUMBER OF THE PROJECT: 612846-EPP-1-2019-1-MK-SPO-SSCP has ended and we would like to thanks to all of you for the support, cooperation and active contribution.
THE NETSIS NETWORK in summary made some key achievements which we put forward to your attention:
• WITHIN THE NETWORK – our sport practitioners / staff and volunteers/ built deeper personal and professional relations whom we believe will in the future contribute to innovation of the sport promotion as well as the tools applied for social inclusion. OVER 95 experts from the 8 partners participated in the core TMs.
• We welcomed as new members in the partnership over 65 SPORT CLUBS from the four countries. Their profiles and project ideas as well as contact details are available at any project partner and could be requested from any sport club interested to find sport partners from the VIRTUAL SUPPORT management team / please use the contacts indicated in the webpage/.
THE PROJECT CONTRIBUTION to innovating the scope, visions and perspectives of all partners is highly appreciated and we use the opportunity to remind you that ON-LINE VIRTUAL GROUP MACH MAKING SESSIONS will continue to be organised from the project partners.
We wish you all health, more sports and success in your future sport activities and encourage you to keep up to our agreements to collaborate for sports nod only during but after the project.
REGARDS: V. MIRCHEVSKI / HEAD OF BOARD/

No Comments Yet.

Leave a comment