Постигнати класирания през 2014 година от учениците от СУ “Г. Ст. Раковски” – Добрич

Постигнати класирания в СП и СК ( 1 - 12 м.); ЕП ( 1 - 8 м.); БП (1 - 8 м.)

вд. тежести - Йордан Атанасов - IX клас
СКВТ "Добрич"
Учител по спортна подготовка: Жанета Георгиева
Класиране: 3 място
Дисциплина  категория: 50 кг.
ЕП - младежи
лека атлетика - Николай Минков - XI  клас
СКЛА "добруджа"
Учител по спортна подготовка: Милен Петров
Класиране: 6 място
Дисциплина  категория: 10000 м. сп. х.
БП - юн. ст. в.
лека атлетика - Николай Петров - IX клас
СКЛА "Добруджа - 99"
Учител по спортна подготовка: Галин Костадинов
Класиране: 8 място
Дисциплина  категория: гюлле
БП - юн. ст. в.

Comments are closed.