Преподаватели от училището за шампиони в Добрич участваха в организационна среща по проект “Нашата околна среда” в Испания

Спортно училище "Г. Ст. Раковски" взе участие в първата международна среща по проект "Нашата околна среда: Разпространение и споделяне на нашето културно наследство чрез ИКТ", която се проведе в Испания в началото на месеца.
Това е вторият проект, по който училището за шампиони в Добрич е партньор.

Домакин на събитието беше училището в град Виялонга, Испания, което е и главен координатор на проекта. В организационната среща взеха участие координаторите и директорите на училищата партньори. Освен Спортно училище „Г. Ст. Раковски” в проекта участват учебни заведения от Полша, Италия и Испания.

Домакините представиха подробно целите на проекта и методологията за тяхното осъществяване. Бяха съгласувани дейностите, които ще се извършат и графика за следващите международни срещи.
Домакините разведоха партньорите из своето училище, като представиха методите на обучение, които използват. Гостите от своя страна присъстваха в различни учебни часове и се запознаха с работата на учителите в различни възрастови групи.

No Comments Yet.

Leave a comment