Спортното училище приключи успешно участието си в проекта “Твоят час”.

През изминалата учебна година възпитаниците на училището за шампиони взеха активно участие в извънкласните дейности по интереси.

Бяха сформирани 6 групи: 2 по борба класически стил, 2 по спортни игри, 1 по сил

sdr

sdr

sdr

sdr

ов трибой и 1 по лека атлетика.

Всички ученици се включиха с голямо желание и проявяваха интерес към заниманията. Бяха проведени и публични изяви по съответните спортове.

 

 

No Comments Yet.

Leave a comment