Ученици в СУ “Г. Ст. Раковски” – Добрич, включени в националните отбори на страната през 2014 г.

Йордан Атанасов
Спорт: вдигане на тежести
Клас: IX
Клубна принадлежност: СКВТ "Добрич"
Класиране ДП: 3
Международни изяви: ЕП - 3 място
Дисциплина категория: 50 кг.
Възрастова група: младежи

Николай Минков
Спорт: лека атлетика
Клас: XI
Клубна принадлежност: СКЛА "Добруджа"
Класиране ДП: 1
Международни изяви: БП - 6 място
Дисциплина категория: 10000 м. сп. х.
Възрастова група: юн. ст. в.

Михаил Нейчев
Спорт: хандбал
Клас: IX
Клубна принадлежност: ХК "Добруджа"
Класиране ДП: 2
Дисциплина категория: до 16 г.
Възрастова група: юн. мл. в.

Красен Крайчев
Спорт: хандбал
Клас: IX
Клубна принадлежност: ХК "Добруджа"
Класиране ДП: 2
Дисциплина категория: до 16 г.
Възрастова група: юн. мл. в.

Съби Кирилов
Спорт: хандбал
Клас: XI
Клубна принадлежност: ХК "Добруджа"
Класиране ДП: 3
Дисциплина категория: до 19 г.
Възрастова група: юн. ст. в.

Александър Кирилов
Спорт: хандбал
Клас: XI
Клубна принадлежност: ХК "Добруджа"
Класиране ДП: 3
Дисциплина категория: до 19 г.
Възрастова група: юн. ст. в.

Златан Петров
Спорт: хандбал
Клас: XI
Клубна принадлежност: ХК "Добруджа"
Класиране ДП: 3
Международни изяви: Световна квалификация
Дисциплина категория: до 21 г.
Възрастова група: младежи

Свилен Христов
Спорт: хандбал
Клас: X
Клубна принадлежност: ХК "Добруджа"
Класиране ДП: 3
Международни изяви: Световна квалификация
Дисциплина категория: до 21 г.
Възрастова група: младежи

Йордан Стоянов
Спорт: хандбал
Клас: XI
Клубна принадлежност: ХК "Добруджа"
Класиране ДП: 3
Международни изяви: Световна квалификация
Дисциплина категория: до 21 г.
Възрастова група: младежи

Николай Петров
Спорт: лека атлетика
Клас: IX
Клубна принадлежност: СКЛА "Добруджа - 99"
Класиране ДП: 1
Международни изяви: БП - 8 място
Дисциплина категория: гюлле
Възрастова група: юн. ст. в.

Comments are closed.