Правила за определяне на условията и реда за организиране на обучението и провеждане на изпитите с ученици в самостоятелна форма на обучение за учебната 2018/2019 година

На основание чл. 112, ал. 1 от ЗПУО и чл. 37 от НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г.
за организация на дейностите в училищното образование и решение на ПС – Протокол № 1/03.09.2018г.
СЕ ОПРЕДЕЛЯТ:
следните условия и ред за организиране на обучението и провеждане на изпитите с ученици в самостоятелна форма на обучение:  ВИЖ ТУК !

No Comments Yet.

Leave a comment