Училището за шампиони в Добрич ще си партнира с 6 европейски държави по програма Еразъм +

От месец октомври 2018 г. Спортно училище "Георги Стойков Раковски"започна работа като партньор по два проекта по програма Еразъм +.

Проектите са Nuestro Entorno: Difundiendo y Compartiendo nuestra Herencia Cultural a través de las TICs (Нашата околна среда: Разпространение и споделяне на нашето културно наследство чрез ИКТ) и SMART SCHOOLS FOR SMART AGE (УМНО УЧИЛИЩЕ ЗА УМНИ ПОДРАСТВАЩИ).

В рамките на тези два проекта ученици и учители от спортното училище ще участват в мобилности в европейските държави Португалия, Турция, Литва, Полша, Испания и Италия, а представители на тези страни ще посетят България. По време на мобилностите учениците и учителите ще имат възможност да обменят своя опит и да са запознаят с най-новите тенденции при използването на информационните и комуникационни технологии в образованието, както и да представят богатото културно наследство на Добруджа.

Тези проекти са финансирани с подкрепата на Европейската комисия и са за срок от 2 години.

Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация"

No Comments Yet.

Leave a comment