Във връзка с извънредното положение в страната е създадена организация за дистанционно обучение

График за провеждане на електронното обучение по ооп при спортно училище ,,Г.С.Раковски ''считано от 16.03.2020г.

Седмично разписание часовете са по 30 минути с 5 минути междучасие

Ежедневен доклад за извършена работа, във връзка с осъществяване на дистанционно обучение, считано от 16.03.2020 г.

No Comments Yet.

Leave a comment